GELOOF IN JE STUDENTENTIJD

Navigators Studentenvereniging Amsterdam (NSA) is met 240 leden de grootste christelijke studentenvereniging van Amsterdam. NSA is een unieke combinatie van gezelligheid, persoonlijke ontwikkeling en geloven in God. NSA is niet verbonden aan een bepaalde kerkelijke stroming, dit resulteert in een grote verscheidenheid in (kerkelijke) achtergrond van onze leden.

De vereniging, disputen en activiteiten bieden volop mogelijkheden om mensen te leren kennen en vriendschappen te sluiten. NSA wordt daarnaast geleid door studenten zelf, wat betekent dat je veel kunt leren op het gebied van organiseren, samenwerken en besturen. Geloof in God is het hart van NSA en onderscheidt ons van andere studentenverenigingen.

Zo is NSA een verrijking voor het studentleven: NSA is geloven in je studententijd!

WAT IS NSA?

Rond 1980 waren de Navigators present in zes belangrijke studentensteden van Nederland. De Amsterdamse groep – Navigators Studentenbeweging Amsterdam – telde op haar piek ongeveer 150 leden. Vanaf de jaren tachtig begonnen de kerken echter de greep op jongeren te verliezen. Ook de christelijke bewegingen kampten met teruglopende interesse. De groei van Navigators stagneerde.

In 1976 kwam Michiel Gouman als student met de Navigators in contact. Vanaf 1985 tot 1991 was hij actief als stafmedewerker van NSA, namens de landelijke Navigatorstaf. Zijn visie was ‘op zoek gaan naar de relevantie van het evangelie in deze tijd’ en dan specifiek binnen de studentenwereld. Hiertoe doordacht hij de inhoud, vorm en aanpak van de Navigators Studentenbewegingen opnieuw. De keuze viel op het ombouwen van de studentenbewegingen tot studentenverenigingen.

Op 29 augustus 1990 startte Navigators Studentenvereniging Amsterdam officieel. Door de jaren heen ontwikkelde NSA zich tot een echte studentenvereniging met de bijbehorende tradities, mores en gewoontes. Ontspanning, gezelligheid en geestelijke groei bleken samen te gaan en elkaar te versterken.

WOENSDAGAVOND: NSA-AVOND

De woensdagavond staat voor NSA’ers volledig in het teken van NSA. Afwisselend zijn dit avonden met het hele dispuut of de vereniging, maar altijd worden deze afgesloten met een gezamenlijke borrel in het centrum van Amsterdam.

Op dispuut­avonden komt ieder dispuut samen om te eten, een gezamenlijk dispuut­moment te hebben en om te kringen. De dispuut­momenten hebben steeds een andere invulling, maar het geloof of een geloofgerelateerd onderwerp staat altijd centraal. Na het dispuut­moment wordt er met vaste kringen van 4 tot ­6 dispuutsleden gepraat over onze eigen overtuigingen, wat er in de Bijbel staat en wat er in ons persoonlijke leven gaande is. Door de vele verschillende achtergronden van de leden ontstaan vaak boeiende gesprekken en discussies.

Een verenigingsavond is een avond met de gehele vereniging. Op zo’n avond wordt er meestal een spreker uitgenodigd die spreekt over een thema wat relevant is voor ons als studenten. Voorbeelden hiervan zijn het zoeken naar rust, vraagstukken uit de Bijbel of het maken van keuzes in studie en loopbaan. Op deze manier wordt je als lid aan het denken gezet over de manier waarop je je leven invulling geeft. Het doel van deze avonden is nadenken en praten over het geloof en maatschappelijke vragen, maar ook elkaar goed leren kennen en zo diepgang vinden in het verenigingsleven. Hiernaast zingen we onder leiding van een band van NSA’ers vaak een aantal nummers en is er ruimte voor gebed.

Kortom: elke woensdagavond biedt steeds op een andere manier geloofs-­ of persoonlijke ontwikkeling door goede gesprekken en praatjes tijdens kring, dispuut­moment, de verenigingsavond en de borrel.

DISPUTEN

Zoals ook al eerder genoemd is de vereniging onderverdeeld in disputen. Disputen bestaan uit 18 tot 25 leden en zijn stuk voor stuk uniek in karakter. Waar het ene dispuut veel waarde hecht aan studentikoziteit en de daarbij behorende mores, gaan de leden van het andere dispuut liever in een zelfgekozen outfit naar de borrel. Door de verschillende persoonlijkheden en tradities heeft ieder dispuut haar eigen identiteit. Op die manier zal er voor jou altijd een dispuut zijn die goed bij je past.

Binnen de disputen is op vrijblijvende basis nog veel meer mogelijk buiten de woensdagavonden om. Naast de activiteiten vanuit NSA organiseren disputen weekendjes weg, feesten en leuke activiteiten, maar ook avonden waarin zij met elkaar goede gesprekken aan kunnen gaan. Ook onderling worden er regelmatig dingen ondernomen zoals een gezamenlijk kerkbezoek, een etentje of een spelletjesavond. Door nauw met elkaar betrokken te zijn, is een dispuut een uitstekende plek om vriendschappen voor het leven te sluiten.

ACTIVITEITEN

Naast de wekelijkse woensdagavond vinden er gedurende het NSA­jaar vele activiteiten plaats. Bijna iedere week is er voor wie wil naast de standaard woensdagavond iets extra’s te doen. Alle activiteiten bij elkaar zijn te veel om op te noemen, dus hier een aantal highlights van het NSA­jaar.

Naast de vele andere feesten die wij jaarlijks organiseren is de Dies, de verjaardag van de vereniging, een echt hoogtepunt in het jaar. Gedurende de Dies vinden allerlei activiteiten plaats. De dies wordt altijd traditioneel afgesloten met het gala. Hiernaast organiseren we ieder jaar onder meer een cantus, een open podium, een voetbaltoernooi en geven we een Alphacursus. Daarnaast doen we ook ieder jaar mee aan het NSV Songfestival. Tijdens het NSV Songfestival strijden ieder jaar alle Navigators­zusterverenigingen tegen elkaar en probeert elke stad de overwinning binnen te slepen met de mooiste muzikale act.

Naast al deze feestelijke activiteiten organiseert NSA gedurende het jaar ook activiteiten waarbij we ons inzetten voor onze medemens in Amsterdam. Zo worden er ieder jaar activiteiten verzorgd waarin NSA’ers in hun wijk een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door bij buurtbewoners te klussen of door tuintjes op te knappen. Daarnaast organiseren we sinds 2015 ook jaarlijks een week, de Passionweek, waarin we samen met christelijke en niet­-christelijke mede­studenten in gesprek willen gaan over het geloof en God.