Aanmelden NSA 2023-2024

Vorig jaar (2022-2023) is er gewerkt met fysieke inschrijven. Hoe dat dit jaar (2023-2024) gaat verlopen is nog niet bekend. Zodra hier meer informatie over is, komt dat op deze pagina te staan. 

Loting 2023-2024

Vorig jaar (2022-2023) heeft NSA een loting moeten houden door het grote aantal enthousiaste aanmeldingen en de beperkte plek binnen de vereniging. We hebben het verlangen om iedereen toe te laten die lid wil worden, desondanks sluiten we niet uit dat we dit jaar (2023-2024) weer moeten loten. Deze eventuele loting zal zodra de inschrijvingen gesloten zijn. Meer informatie over een eventuele loting zal op deze pagina komen te staan zodra dat bekend is. 

Kennismakingstijd

NSA heeft een kennismakingstijd in het weekend voorafgaand aan het studiejaar, ook wel het novitiaat genoemd. Het novitiaat vindt voor het studiejaar 2023-2024, plaats van 31 augustus tot en met 4 september. Tijdens het novitiaat maak je kennis met de vereniging, het studentenleven en de stad Amsterdam en leer je wat ons motto ‘Christus kennen en hem bekendmaken’ betekent. Om deel te nemen aan het weekend is het belangrijk dat je je hebt ingeschreven bij NSA. Deelname aan dit weekend is een vereiste om lid te kunnen worden. Mochten er omstandigheden zijn waardoor je een deel van het novitiaat niet aanwezig kunt zijn, stuur dan even een mailtje naar internus@nsamsterdam.nl.