Staf der NSA

NSA maakt deel uit van de landelijke stichting De Navigators. In Amsterdam zijn Hans Verwijs, Mark Zwagerman en Christiaan Verkerk werkzaam als stafleden voor De Navigators; zij zetten zich in voor het studentenwerk in Amsterdam. Zij zijn in dienst van NSV-landelijk, maar zijn voor hun inkomsten volledig afhankelijk van giften. Voor meer informatie over het stafwerk kunt u terecht op www.navigators.nl/nsv of kunt u hen een e-mail sturen.

 

Als staf willen wij:
Met elkaar inzicht krijgen in Jezus’ leven en rol zodat we het volle leven leven en onze rol binnen Gods Koninkrijk in Amsterdam vervullen. Dit doen we in de ontspanning dat Gods Geest aan het werk is.’

Wij geven onze tijd aan:
Toerusting en training van bestuur, kringleiders en nestoren, 1-op-1 coaching van studenten, betrokkenheid bij Alpha Students, samen met studenten bezig zijn met gebed & gerechtigheid en hoe we kunnen leven met de woorden van Jezus.

v.l.n.r.: Hans, Christiaan en Mark


Woord van de stafleden

Hans Verwijs (1954): Mijn levensmotto is “samen met de ander op zoek naar vreugde”. De studententijd is bij uitstek een oefenperiode. Juist ook als het om levensvreugde gaat. Daarom heb ik ervoor gekozen om met NSA mee te doen. Ik hou van het goede gesprek en van Amsterdam. Naast twee dagen NSA, roei ik, ben ik consultant, gaan mijn vrouw Aukje en ik graag naar theater en zijn we oppas Opa en Oma.
hans.verwijs@navigators.nl

Christiaan Verkerk (1992): Bij Navigators staan Jezus en de Bijbel centraal. We zijn met elkaar, in relatie, op zoek naar wat Jezus van ons vraagt in het hier en nu. Ik vind het een voorrecht om samen met studenten te ontdekken wie Jezus is en hoe Zijn koninkrijk vandaag de dag goed nieuws is voor henzelf en voor hun omgeving. 
christiaan.verkerk@navigators.nl

Mark Zwagerman (1985): Het is een essentieel voor studenten om een plek te hebben in Amsterdam waar ze geholpen worden om dagelijks met Jezus te leven. Waarbij de meerwaarde voor mij zit in het langszij komen bij studenten, om met hen op te trekken en samen te leren wat het betekent om met Jezus te leven. Op zo’n manier dat wat wij geloven en doen relevant blijft en impact heeft op de omgeving waarin wij leven.
mark.zwagerman@navigators.nl

Andere groepen van Navigators

Netwerk Amsterdam
Met studenten en net-werkenden komen we elke dinsdagavond bij elkaar om elkaar te ontmoeten en bijbelstudie te doen. Van harte welkom om een keer te komen kijken. Voor meer informatie, neem eens een kijkje op navigatorsnetwerkamsterdam.nl.

Navigators International
Every thursday evening we gather with international students for bible studies, fun and more. Want to join or visit? Send a message via Instagram or to kurtis.schutter@gmail.com

Zusterverenigingen
Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere studentensteden zijn verenigingen van Navigators te vinden. Weet je nog niet zeker of je wel in Amsterdam gaat studeren of ben je benieuwd naar andere Navigators studentenverenigingen? Via deze link zie je op welke plekken Navigators actief is!