StudentAlpha vanuit NSA

Wat is StudentAlpha?

Student Alpha is een cursus van 8 avonden en één weekend. De belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof en leven zullen de revue passeren.

De cursus is laagdrempelig, gezellig en leuk, en het wordt door alle christelijke denominaties (kerken) gegeven en ondersteund. Onder ‘programma’ zie je welke thema’s per avond behandeld worden. We beginnen de avond altijd met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een kort praatje over het onderwerp van de avond en daarna veel tijd om hier in kleinere groepje over door te praten. Je kan je vragen stellen, opmerkingen plaatsen, je kritisch uiten.. er is genoeg tijd! Afsluitend is er elke avond een borrel.

 

Is het ook voor mij?
Iedereen is uitgenodigd! Mensen komen om verschillende redenen naar Student Alpha. De één wil meer weten over het christelijk geloof, de ander is net christen geworden en weer een ander wil zijn geloof nog eens vanaf het begin doordenken.

Welke vraag je ook hebt. Student Alpha is een plek waar géén vraag als te simpel of te bedreigend wordt gezien. Alle meningen worden gerespecteerd.

Met welke moeite je ook rondloopt… Het leven kent moeilijkheden – onzekerheden in je werk of studie, worstelingen in relaties en vriendschappen, ziekte en ongemak, enzovoort. Waar je ook tegen aan loopt, Student Alpha is de plek waar je je vragen kunt stellen met de vrijheid om te delen of te luisteren. En er wórdt naar je geluisterd! Student Alpha gaat verder dan standaard vragen zoals: ‘hoe heet je?’ en ‘wat doe je?’.

Wanneer is het?
In het voorjaar van 2021 is een Alphacursus geweest, op de donderdagavonden. Kijk op onze instagram pagina @alphastudentsamsterdam om op de hoogte te blijven van de volgende cursus!

Wat kost het?
De StudentAlpha cursus is gratis.

Aanmelden
Wanneer de cursus bijna weer start kan je je hier aanmelden.

Vragen?
Stuur een mailtje naar alphastudentsamsterdam@gmail.com of neem contact op met Rikkert Bor: externus@nsamsterdam.nl /       06-19009698