Geschiedenis

Het ontstaan van “De Navigators”
De geschiedenis van ‘De Navigators’ begint in de jaren dertig in de Verenigde Staten. De oprichter van de Navigators is een jonge christen genaamd Dawson Trotman. De zendingsopdracht van Jezus aan zijn discipelen inspireert Trotman: ‘Gaat dan henen, maakt alle volken tot Mijn discipelen.’ (Mattheus 28:19a). Trotman dacht met name na over wat het betekent om discipel van Jezus te zijn en hoe je andere mensen tot discipel maakt. Het viel hem op dat Jezus twaalf mensen uitkoos om Zijn discipelen te worden. Aan deze twaalf gaf Jezus alles door, wat Hij van de Vader leerde en met hen deelde Hij Zijn leven.

Dawson Trotman kreeg in 1933 contact met een aantal jonge marinemensen met wie hij veel Bijbelstudie deed en met wie hij zijn geloof en visie deelde. De jongens raakten enthousiast en gaven het geloof door aan hun vrienden. De naam Navigators komt voort uit deze link met de marine: navigeren door het lezen en met Jezus de koers van het leven bepalen.
Dawson Trotman zag ‘To know Christ and to make Him known’ als doel ‘van ‘De Navigators’. Dit is ook het motto de Nederlandse Navigators: ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’.
Navigators in Nederland.

In 1948 kwam Dawson Trotman voor een kort bezoek naar Nederland om op een conferentie in Doorn te spreken. Dit was het begin van het Navigatorwerk in Nederland. Overal ontstonden door Navigators geleide gespreksgroepen en Bijbelstudiegroepen. Een grote impuls voor de Navigators in Nederland betekende ook het werk van de Amerikaanse full-time-stafleden. Door hun gebed en inzet kwamen vele jonge mensen in de jaren zestig tot geloof in Jezus Christus. Eén van hen was de veelbelovende ex-Nijenrode-student Gert Doornenbal. Hij besloot in 1966 besloot full-time aan het werk te gaan voor God. Hij voelde een roeping om onder de studenten in Delft te gaan werken. Dit werk betekende het begin van het studentenwerk van Navigators in Nederland, waaronder uiteraard ook Amsterdam.

NSA
Rond 1980 waren de Navigators present in zes belangrijke studentensteden van Nederland. De Amsterdamse groep – Navigators Studentenbeweging Amsterdam – telde op haar piek ongeveer 150 leden. Vanaf de jaren tachtig begonnen de kerken echter de greep op jongeren te verliezen. Ook de christelijke bewegingen kampten met teruglopende interesse. De groei van Navigators stagneerde.

In 1976 kwam Michiel Gouman als student met de Navigators in contact. Vanaf 1985 tot 1991 was hij actief als stafmedewerker van NSA, namens de landelijke Navigatorstaf. Zijn visie was ‘op zoek gaan naar de relevantie van het evangelie in deze tijd’ en dan specifiek binnen de studentenwereld. Hiertoe doordacht hij de inhoud, vorm en aanpak van de Navigators Studentenbewegingen opnieuw. De keuze viel op het ombouwen van de studentenbewegingen tot studentenverenigingen.

Op 29 augustus 1990 startte Navigators Studentenvereniging Amsterdam officieel. Door de jaren heen ontwikkelde NSA zich tot een echte studentenvereniging met de bijbehorende tradities, mores en gewoontes. Ontspanning, gezelligheid en geestelijke groei bleken samen te gaan en elkaar te versterken.