Kerken in Amsterdam

Op zondag naar de kerk in Amsterdam? Amsterdam en omstreken heeft een groot aanbod, dus er is vast een kerk waar jij je thuis voelt! Op deze pagina vind je een aantal kerken in Amsterdam en Amstelveen die je graag verwelkomen!

Amsterdam


Amstelgemeente
Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam

Met zowel jong als oud vormen wij samen een Christelijke gemeenschap. Het accent ligt momenteel op de zondagse diensten die plaatsvinden in de prachtige Amstelkerk, geleden middenin Amsterdam op het Amstelveld. Het is ons verlangen dat iedereen zich welkom voelt bij ons en de ruimte ervaart om zichzelf te zijn, om vragen te stellen en ook zijn gaven en talenten in te zetten. De sfeer is informeel en we komen samen met het verlangen om te groeien in ons geloof en liefde voor God. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gezien en gekend weet, door God en gemeenteleden. Dit zowel tijdens de zondagse diensten als in kringen verspreid door Groot Amsterdam.
Onze diensten beginnen elke zondag om 10.15 uur en duren meestal 75 minuten. Daarin nemen we tijd voor zang, gebed en prediking vanuit God’s woord. Na afloop drinken we samen koffie/thee/limonade en is er tijd voor persoonlijk contact. De inhoud van het evangelie en God’s woord staan centraal, maar de vorm van de dienst kan verschillen. Zo zingen we zowel gezangen, Opwekkingsliederen als Hillsong bijvoorbeeld. Meestal preekt onze voorganger Sjoerd Pos, maar eens per maand is er een gastspreker of organiseren gemeenteleden een alternatieve dienst.
We hebben studenten een levendige en gastvrije gemeenschap te bieden, waar je jezelf kunt zijn en met anderen op zoek kunt naar God. Je zult in onze kerk veel medestudenten ontmoeten, maar ook jonge gezinnen en ouderen, die nog jong van geest zijn. Om met elkaar gemeente te kunnen zijn, zijn er voldoende taken, grote en kleine, te verrichten. Het is een manier om elkaar dienstbaar te zijn. We zien naar elkaar om en proberen op kringniveau iets te kunnen betekenen voor de stad Amsterdam.

CRC Amsterdam
Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam

CRC Amsterdam is a dynamic, vibrant, growing church in Amsterdam, with a mandate to win the lost at any cost. We have a heart for the city of Amsterdam as we know that God’s heart is to see His love invade our city and for people to come to know Him as a God who loves, forgives and saves.CRC Amsterdam; Loves People, Loves God and Loves Church Come and visit us for an impacting and uplifting time in the presence of God; we meet at CRC Amsterdam, HVDW Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071TT, Amsterdam, every Sunday morning at 11:00am.

De Hebron
Polanenstraat 197, 1013 VV Amsterdam

Hebron Amsterdam is een christelijke gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. Wij willen de bevrijdende boodschap van Jezus ontdekken, ervaren en zichtbaar maken door vieringen, maaltijden en ontmoetingen. Voel je welkom om met ons mee te doen. Elke zondag om 13:00 is er een viering / dienst. Studenten zijn van harte welkom.

Hoop voor Noord
Rode Kruisstraat 20, 1025 KN Amsterdam

Amsterdam is een gekleurde en gemixte stad. Hoog- en laagopgeleid, autochtoon en allochtoon, divers in alle geledingen!
Toen de Chr.Ger.Kerk in Amsterdam-Noord in 2005 op sterven na dood was, is er een nieuw initiatief tot gemeentestichting gekomen. Daar is Hoop voor Noord uit ontstaan: een kerk die zicht richt op de buurt (Amsterdam-Noord) en ook echt allerlei buurtbewoners in de gemeenschap ziet komen. Om 10.00 uur is er een samenkomst met klassieke liturgie (orgel, piano); om 12.30 uur een samenkomst met een informelere en modernere uitstraling (o.a. band, muziekkeus, veel kinderen, vertaling naar diverse talen, etc.). De toespraak is in principe hetzelfde.
Welkom om, in je studententijd, kennis te maken met een multiculturele kerk waar in alles wat ze doet rekening gehouden wordt met mensen die (nog) niet geloven. Bijna 2/3e van de bezoekers van Hoop voor Noord ging een aantal jaren geleden niet naar een kerk!

Keizersgrachtkerk
Keizersgracht 566, Amsterdam

In de Keizersgrachtkerk komen mensen van alle leeftijden, van binnen én buiten Amsterdam, wel en niet protestants. We houden niet zo zeer vast aan één geloofsleer, maar willen ons laten inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.
De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De PKA is op heel veel verschillende manieren  aanwezig in Amsterdam om gestalte te geven aan Gods liefde.
Elke zondagmorgen om 10:30 is er een kerkdienst. De diensten zijn voor een breed publiek toegankelijk, met teksten en liederen in eigentijdse taal. Er wordt ruim aandacht gegeven aan de kinderen, die net als ieder ander, welkom zijn bij de wekelijkse viering van brood en beker.
Kerkdiensten krijgen vorm rond thema’s, meestal uitgewerkt in korte series. Vrijwel altijd wordt de dienst door groepjes gemeenteleden voorbereid met veel aandacht voor zingeving en actuele maatschappelijke vragen.

Liberty Church Amsterdam
Ter Gouwstraat 3 1093 JX Amsterdam

Liberty Church Amsterdam is based in the City of Amsterdam. As a community our desire is to love God. That love compels us to love others. It causes us to love our city. For the sake of that love, we long for renewal in every corner of Amsterdam.

We are an English speaking church but welcome people from all nationalities.

We meet every Sunday at 10:45am at The Mirror Center in Amsterdam-Oost

Muiderkerk
Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam

De Muiderkerk staat aan de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, aan de rand van het Oosterpark. Het gebouw wordt gebruikt door de Muiderkerkgemeente, die samen met de Elthetogemeente deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Amsterdam Oost (PKAO).
Op zondagmorgen is er altijd een kerkdienst. Dan klopt het hart van de gemeente. Wanneer de bijbel opengaat en er gezongen, gebeden en gedeeld wordt, voelen velen zich thuis.Het gebouw staat door de week open om er te zingen en te vergaderen, te eten of kringgesprekken te voeren. De mensen die het moeilijk hebben, wil de kerk met raad en daad bij staan. Die zorg en aandacht is natuurlijk niet alleen voor gemeenteleden bedoeld, maar voor iedereen in de buurt. Want de kerk wil er ook zijn voor de buurt en voor allen die daar wonen.

De Noorderkerk
Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam

In de eeuwenoude Noorderkerk, midden in de Jordaan, komt elke zondag een dynamische gemeente van Jezus Christus samen. Rondom een open bijbel  verlangen we te groeien in geloof, hoop en liefde. We maken tijd en ruimte voor ontmoetingen en worden gestimuleerd “zout” en “licht” te zijn in ons eigen netwerk. Weet je welkom!

Oude Kerk
Oudekerksplein 23, 1012 GX Amsterdam

We zijn een open kerk in het rosse hart van Amsterdam. Open voor mensen van alle soorten en maten, geuren en kleuren. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen onderling, een plek waar je vreugde en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen èn voor twijfel.

Daarnaar zoeken we niet zozeer in woorden, eerder in gebaren en liederen. We genieten van een levende traditie, waarin vertrouwde rituelen en gezangen worden afgewisseld met inspirerende verhalen en prikkelende gedachten. Verschillen in hoe mensen leven, geloven en liefhebben vinden we verrijkend. We richten ons op het goede nieuws van Gods ruimhartigheid. Dat inspireert ons tot onbekrompen liefde voor de mensen.

Neem voor een impressie een kijkje op de site  waar je onder andere de ‘Zin van Winter’, de Preek van de Week en de Muziek van de Week kunt bekijken.

Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560, 1082 BA Amsterdam

Stroom Amsterdam
Herengracht 88, 1015 BS Amsterdam

Stroom Amsterdam is een groep mensen die probeert de vrijheid van Jezus vernieuwend te leven. Voor Stroom staat ontmoeting met elkaar en met God centraal. Op zondag wordt er een samenkomst georganiseerd waar een verhaal uit de Bijbel wordt besproken in klare taal aangevuld met oprechte liedjes. Iedere vierde zondag van de maand vieren we een alternatieve samenkomst waarbij de nadruk ligt op onderlinge ontmoeting bij een goede brunch.  Wekelijks komen de verschillende tafelkringen samen om te tafelen, elkaar te leren kennen en het geloof te delen. Iedereen mag meedraaien bij een tafelkring en kan Stroom zo van dichterbij meemaken. Samen werken de mensen bij Stroom aan een hechte gemeenschap die in het midden staat van het Amsterdamse leven. Voel je vrij een keer binnen te wandelen bij een samenkomst of verder te kijken op onze website.

Tituskapel
Wijnand Nuijenstraat 1, 1061 TV Amsterdam

In het snel veranderende stadsdeel Nieuw-West herbergt de Tituskapel een kleine, open stadsgemeente met een continue toestroom en uitstroom van jongvolwassen mensen. Velen van hen komen in Amsterdam studeren of werken, blijven een tijd(je) en vertrekken weer. Deze groep wordt aangevuld door een kleine, actieve groep ouderen. De gemeente heeft gereformeerde wortels, heeft een open en inclusief karakter, zoekt naar eigentijdse vormen en verlangt ernaar kerk te zijn in en met de buurt. Iedereen, ongeacht religie, leeftijd, huidskleur, opleiding, geslacht, sociale status of seksuele voorkeur is welkom om met ons op te trekken en mee te zoeken naar de betekenis van God en Jezus voor het leven van nu. Op zondag is de gemeente van 10:00 tot 11:30 uur samen voor een dienst in ongedwongen sfeer. Afwisselend verzorgen verschillende mannen en vrouwen de presentatie, de lezingen en de gebeden. De bijbeluitleg duurt doorgaans 20 á 25 minuten. De maaltijd van Jezus vieren we regelmatig in een open kring. Liederen komen uit verschillende tradities. Voor begeleiding van de muziek geeft de Tituskapel veel ruimte aan jonge mensen met muzikaal talent. Door de week is er onderling contact in huiskringen. Daar wordt gegeten, gepraat, gebeden en samen geleefd. Er zijn catechese-groepen voor tieners. En gespreksavonden voor jongeren die hun geloof willen verdiepen. Afgelopen seizoen voerde een groep van vijf NSA-studenten gesprekken rond belijdenis doen. Contact: kdevries115@gmail.com

Via Nova
LAB111, Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam

Via Nova is een jonge geloofsgemeenschap. Onze missie is: de echtheid van Gods goede boodschap ontdekken en zichtbaar maken. We zijn orthodox en vernieuwend (wij zeggen: ‘een nieuwe weg met oude papieren’). Kenmerkend voor Via Nova zijn onder andere: creativiteit, betrokkenheid en grondigheid.
– Creativiteit, omdat we graag nieuwe dingen proberen en houden van creatieve verbeelding en muziek.
– Betrokkenheid, omdat we proberen als gemeenschap gastvrij te zijn en toch echt met elkaar mee te leven.
– Grondigheid, omdat we geen genoegen nemen met onbevredigende makkelijke antwoorden en oplossingen.
We hebben twee soorten samenkomsten (elke zondag: 10.30u): podium en forum. In een podiumsamenkomst kun je een goede toespraak verwachten en goede muziek. In een forumsamenkomst is meer ruimte voor interactie.
Naast de samenkomsten hebben we ook tafelgesprekken over het christelijk geloof. Deze is geheel in Via Nova stijl: de moeilijke vragen komen aan bod (grondig), met frisse antwoorden (creatief) in een gastvrije goede sfeer (betrokken). Zeer geschikt voor wie zijn geloof wil afstoffen, voor wie worstelt met vragen en twijfels of voor wie een studiegenoot een goede kennismaking wil geven. Meer informatie op onze website).


Amstelveen


Crossroads Amstelveen
Amstelveen College, Sportlaan 27, Amstelveen

Crossroads is a regional church, ministering to people from over 30 nationalities and people groups. Situated in Amstelveen, on the outskirts of Amsterdam, Crossroads is part of a fast-paced and postmodern environment, which presents it with many opportunities and challenges including a quite transient community.

Our community has both many Dutch and many international attendees with at least 70% under forty years of age. At the very heart of Crossroads is the “LIFEgroup Ministry.” These are the “communities of faith” that meet throughout the week in various settings and locations with different emphases, but with the common goal of community, encouraging, teaching, prayer and worship. These small groups are meeting in and around Amsterdam and Amstelveen, but also as far as Utrecht, Alkmaar, and ’t Gooi area (each 30-40 km away). On Sundays Crossroads presently meets in a school building in Amstelveen. The school is transformed every week by a dedicated team to prepare for worship gatherings.

Immanuelkerk Amstelveen
De Ruyschlaan 147, Amstelveen

Pauluskerk Amstelveen
Wolfert van Borsselenweg 116, Amstelveen
Bus: halte Dijkgravenlaan, connexion 172

Als je, van Amsterdam komend de Amsterdamseweg uitrijdt, zie je nog voor het stadshart twee kerken opdoemen: de kerk aan je rechterhand is de Pauluskerk. Hier vind je de gereformeerde bondsgemeente Eben-Haëzer, een kleine, betrokken gemeente met twee diensten op zondag (10:00 uur en 18:30 uur). Ze bestaat uit gezinnen, jongeren (studenten) en ouderen. Voor kinderen in de buurt organiseren ze maandelijks kidsfeesten in ’t Open Hof, waar ze altijd hulp kunnen gebruiken, zeker als het gaat om muzikale begeleiding (zie www.kidsfeest.weebly.com)! Meer informatie over deze gemeente vind je op onze website.